เอกสารสินค้า

น้ำยาผสมปูนฉาบ

น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม

น้ำยาประสานคอนกรีต

น้ำยาบ่มคอนกรีต

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำมัน

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ

ซีมเมนต์สำหรับงานทากันซึม

เคมีทากันซึมอครีลิกโคโพลีเมอร์

แถบยางกันน้ำกั้นรอยต่อคอนกรีต

แถบยางกันน้ำกั้นรอยต่อคอนกรีต

เมมเบรนชนิดกาวในตัว

เมมเบรนชนิดผิวหิน

ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเสริมแรง

แผ่นพลาสติกโพลีเอสทีลีน ชีท

ยางบวมน้ำ

ซีมเมนต์สำหรับงานทากันซึม

เคมีทากันซึมอครีลิกโคโพลีเมอร์

แถบยางกันน้ำกั้นรอยต่อคอนกรีต

แถบยางกันน้ำกั้นรอยต่อคอนกรีต

เมมเบรนชนิดกาวในตัว

พื้นฟอร์ฮาร์ดเดนเนอร์

การเคลือบสีด้วยการปาด

การเคลือบสีพื้นด้วยการกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง

การเคลือบสีพื้นด้วยการกลิ้งด้วยลูกกลิ้ง