cp-supercoat

ซีเมนต์พิเศษสำหรับแต่งผิว ฉาบบาง

คุณสมบัติพิเศษ

“CP-SUPERCOAT” เป็นซีเมนต์พร้อมใช้งานเพียงผสมกับน้ำก็สามารถใช้กับงานฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผิวอิฐบล็อค หรือผิวปูนฉาบให้มีความเรียบเนียนสวยได้ทันที

CP-SUPERCOAT

“CP-SUPERCOAT” เป็นซีเมนต์พร้อมใช้งานเพียงผสมกับน้ำก็สามารถใช้กับงานฉาบแต่งผิวคอนกรีต ผิวอิฐบล็อค หรือผิวปูนฉาบให้มีความเรียบเนียนสวยได้ทันที

การใช้งาน

“CP-SUPERCOAT” สามารถใช้ฉาบบนผิวคอนกรีตที่สะอาดไม่ลงสี ทั้งผิวอิฐบล็อก และผิวปูนฉาบ แก้ปัญหาหารหดตัว

การเตรียมพื้นผิว

ผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีสี ปราศจากคราบ น้ำมัน ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ถ้าผิวแห้งต้องพรมน้ำก่อน

การผสม

ใช้ “CP-SUPERCOAT” 1 ถุง (20 กก./ ถุง) ต่อน้ำ 6-7 ลิตร และใช้สว่านความเร็วรอบต่ำผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ 5 นาที ก่อนนำไปใช้ตามความต้องการโดยควรทาที่ความหนา 0-5 มม.

property

technical data

repair & chemical bolt

related products