cp-bond

น้ำยาประสานคอนกรีต

คุณสมบัติพิเศษ

  • เพิ่มการยึดเกาะให้กับปูน
  • ทำให้ปูนเหนียวทำงานได้ง่าย และดีขึ้น
  • สามารถทำให้ลดน้ำในปูนเพื่อเพิ่มความทนทาน และความแข็งแรง โดยไม่ทำให้การใช้งานยากขึ้น
  • มีคุณสมบัติทำให้ปูนทึบน้ำ ใช้ในงานกันซึมได้ดี
  • ลดการหดตัว และการแตกร้าวที่ผิวในปูนฉาบซ่อมเทพื้น
  • ไม่เป็นพิษต่อน้ำดื่ม

CP-BOND

น้ำยาประสานคอนกรีต CP-BOND เป็นน้ำยาประเภท POLYMER ช่วยให้คอนกรีตเกิดการประสานตัวได้ดี มีคุณสมบัติคงที่เมื่อผสมอยู่ในเนื้อปูน ทำให้เกิดผลึก POLYMER ภายในเนื้อปูน ช่วยให้เพิ่มกำลังอัดได้มากขึ้น

การเตรียมพื้นผิว

  • ในทุกกรณี พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากคราบมัน และสิ่งสกปรกและควรมีลักษณะหยาบ
  • การทำงาน ควรพรมน้ำให้ผิวอิ่มตัว แต่ไม่มีน้ำเป็นแอ่งก่อน การใช้งานติดตั้ง

การใช้งาน

น้ำยาประสานคอนกรีต CP-BOND ใช้สำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ติดกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หรือใช้ผสมในปูนทรายเพื่อปรับแต่งผิวคอนกรีต ซ่อมรอยแตกร้าวของผนังบ้าน-อาคาร ฉาบพื้นคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมทั้งกันซึมให้แรงยึดเกาะสูงลดการแตกร้าวเพิ่มความแข็งแรงคงทนและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

อัตราส่วนการใช้

  • สำหรับงานประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ หรือติดกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน น้ำ= 1 : 1  และปูนซิเมนต์ : ทราย= 1 : 1 (โดยปริมาตร) ซึ่งCP-BOND 1ลิตรจะใช้ได้พื้นที่ 4-5ตรม. ที่ความหนา 1มม.

สี – เป็นของเหลวสีขาว

ขนาดบรรจุ – 20,200  ลิตร/ถัง

admixture

related products