ผลงาน

Throughout 13 years, CP conpro Co., Ltd. has been continuously trusted by various corperated customers. We are well reputated for high quality products and services; by analyzing problems, designing solutions in order to reach the highest customer satisfaction. As regarded, we can guarantee that our customers will be served with our sincerity and reliable services

รางวัล และความรู้

  • เป็นน้ำยาประเภท POLYMER ช่วยให้คอนกรีตเกิดการประสานตัวได้ดี มีคุณสมบัติคงที่เมื่อผสมอยู่ในเนื้อปูน ทำให้เกิดผลึก POLYMER ภายในเนื้อปูน ช่วยให้...

  • ซีเมนต์เกราท์มีกำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 700-800 ksc. ตามผลทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM   และสินค้าไม่มีส่วนผสมของผงโลหะ และไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์...

  • CP-FLOOR HARDENER Is designed for use as a dry shake material to improve the wearing characteristics and abrasion resistance of con...

ผลิตภัณฑ์ “ซีพี คอนโปร” ได้รับการรับรองการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสากลจากสถาบันชั้นนำ

 

คู่ค้า