ข่าว และความรู้

  • เป็นน้ำยาประเภท POLYMER ช่วยให้คอนกรีตเกิดการประสานตัวได้ดี มีคุณสมบัติคงที่เมื่อผสมอยู่ในเนื้อปูน ทำให้เกิดผลึก POLYMER ภายในเนื้อปูน ช่วยให้...

  • ซีเมนต์เกราท์มีกำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 700-800 ksc. ตามผลทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM   และสินค้าไม่มีส่วนผสมของผงโลหะ และไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์...

  • CP-FLOOR HARDENER Is designed for use as a dry shake material to improve the wearing characteristics and abrasion resistance of con...