cp-form water base

น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีต ชนิดน้ำ

คุณสมบัติพิเศษ

เมื่อทาน้ำยาทาแบบชนิดน้ำ บนผิวไม้อัดแล้ว น้ำยาจะซึมเข้าไปในเนื้อไม้ และเคลือบเนื้อไม้ไว้ ทำให้น้ำปูนไม่สามารถเข้าไปกัดทำลายเนื้อไม้ได้ ไม้อัดจึงไม่พองบวม เสียรูป สามารถนำไปใช้ได้มากครั้งขึ้น น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ มีตัวยาช่วยให้ผิวแบบลื่น ทำให้คอนกรีตไม่ติดแบบ จึงถอดแบบได้ง่ายและไม้แบบไม่เสียหาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และแรงงาน และยังมีคุณสมบัติไม่ทำให้เกิดรอยด่างดำบนผิวคอนกรีต

CP-FORM/WATER BASE

น้ำยาทาแบบชนิดน้ำ ชนิดพิเศษสามารถผสมเข้ากับน้ำได้ ใช้สำหรับทาแบบหล่อคอนกรีตทุกชนิด เช่น แบบไม้ เหล็ก ทองเหลือง อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส พลาสติก เป็นต้น เพื่อให้ชิ้นงานสามารถล่อนออกง่ายเวลาถอดแบบ และไม่ทำลายผิวหน้าของแบบ เพื่อให้เกิดความคงทน และสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

คำแนะนำในการใช้งาน

  • ทำความสะอาดผิวไม้แบบให้สะอาด ปราศจากฝุ่น น้ำ  หรือสิ่งสกปรกใด ๆ  ใช้แปรงทาน้ำยาแบบชนิดน้ำที่ผสมแล้วบนผิวหน้าแบบให้ทั่วถึง ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเทคอนกรีตได้ทันที

ปริมาณการใช้

  • 1 ลิตร ทาบนพื้นที่ได้ 10-15 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับความซึมซับของผิวไม้แบบ

การเก็บรักษา

  • เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส อากาศถ่ายเทได้

ข้อควรระวัง

  • ติดไฟได้ จึงไม่ควรวางใกล้เปลวไฟ
  • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คำเตือน !!! ควรเขย่าถังให้น้ำยาเข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง

Type – Brow Color
Flash Point – 79 degree Celsius

admixture

related products