cp-grout

ซีเมนต์เกราท์กำลังสูง

คุณสมบัติพิเศษ

  • เทยึดน๊อตเหล็ก
  • เทฐานแบบขนาดใหญ่
  • พื้นที่ที่มีหินปูอยู่แล้ว
  • ฐานเครื่องจักร
  • ตอม่อ
  • ฐานรางรถไฟ
  • เติมในรอยร้าว
  • การเทปูนเกราท์รอบเหล็กเติมรอยต่อระหว่างชั้น  คอนกรีตหล่อสำเร็จ

CP-GROUT

ปูนเกราท์ เป็นปูนเกราท์ชนิดไม่หดตัวผลิตจากซีเมนต์ ทราย และส่วนผสมอื่น ๆ ที่ปราศจากคลอไรด์ ปูนเกราท์มีคุณสมบัติเหลวสามารถถ่ายเทได้ดี รับกำลังอัดได้สูงภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่มีการแยกตัวและมีระยะเวลาในการแข็งตัวที่ทำให้มีเวลาในการทำงานได้นาน แม้ในขณะอุณหภูมิสูง

 

การผสม

ผสมปูนเกราท์ กับน้ำสะอาดในภาชนะตามอัตราส่วน น้ำ 3.5 ลิตร : ปูนเกราท์ 25 กก. จะได้ปูนเกราท์เหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน และไม่แยกตัว สามารถเทได้เลย หรือจะใช้ปั๊มก็ได้  ในการผสมห้ามใช้น้ำผสมมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการแยกตัวได้ ถ้าต้องการเพิ่มความไหลลื่นให้เพิ่มน้ำได้ไม่เกิน 15 %  ขณะผสมใช้เครื่องผสมปูนหรือใช้สว่านติดหัวปั่นความเร็วรอบต่ำ เพื่อให้ผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียว ไม่ควรกวนเร็วเกินไป เพราะจะให้อากาศเข้าไปในส่วนผสมได้ และควรผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ภายใน 3-5 นาที

การใช้งาน

ก่อนการเทปูนเกราท์ ต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น หรือคราบน้ำมัน โดยการพ่นทราย ใช้น้ำกรดหรือวิธีอื่นๆ ควรพรมน้ำหรือบ่มคอนกรีตให้ชื้นก่อนอย่าง น้อย 4 ชม. ถ้ามีน้ำขังอยู่บนพื้นผิว ควรซับน้ำออกก่อน สามารถใช้ Latex  รองพื้นได้แทนการใช้น้ำสำหรับงานคอนกรีตหรือ Mortar

การเท

ก่อนเทควรศึกษาวิธีการเทปูนเกราท์ ให้เข้าใจก่อนเพื่อให้งานที่ ออกมามีคุณภาพสูง ถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาช่างเทคนิคของ CP. CONPRO ก่อน หรือทำการทดลองก่อนการเทจริง ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจี้คอนกรีต เพราะจะทำให้ทรายใน

เกราท์แยกตัวลงด้านล่าง สำหรับงานเทฐานเครื่องจักร ควรตั้งแบบรองฐาน ให้สูงกว่าระดับที่จะเท และทำด้วยวัสดุที่น้ำซึมผ่านไม่ได้ ควรเทไปในทิศทางเดียวกันจนเต็มพื้นที่ สามารถใช้เหล็กกวนช่วยขณะเท และควรเทอย่างต่อเนื่องจากด้านเดียว เพื่อไม่ให้อากาศติดอยู่ใต้แผ่น  เนื่องจากปูนเกราท์ที่อยู่รอบ ๆ ฐาน จะกันไม่ให้อากาศออกจากด้านล่าง ถ้ามีช่องระบายอากาศ บริเวณที่สูง  จะเป็นประโยชน์มาก ในกรณีที่

เทแนวนอน และบริเวณที่ไม่มีช่องให้อากาศระบายออก ในที่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา ควรป้องกันการแข็งตัวเร็วเกินไปโดยการทำงานในที่ร่ม และเก็บไว้ในที่เย็น และใช้น้ำเย็นหรือน้ำแข็งในการผสม เพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันการแตกร้าว ถ้าต้องการเทเป็นปริมาณมาก ควรใช้ปั๊มคอนกรีต จะทำให้งานง่ายขึ้น

การบ่ม

การบ่มปูนเกราท์ จะต้องให้อุณหภูมิของปูน เกราท์ สูงกว่า 30 องศา เป็นเวลา 3 เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำและกันผิวแห้ง

Color : white

repair & chemical bolt

related products