cp-pvc

แถบยางกันน้ำ กั้นรอยต่อคอนกรีต

คุณสมบัติพิเศษ

 • เป็นตัวกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตอาคาร
 • เชื่อมรอยต่อของคอนกรีตไม่ให้ร้าว
 • เชื่อมรอยต่อถนนคอนกรีต

CP PVC

แถบยาง “พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป” เป็นแผ่นฝังคั่นรอยต่อคอนกรีตที่ผลิตขึ้นจากสาร POLYVINYL CHLORIDE คุณภาพสูง เพื่อใช้ป้องกันน้ำรั่วซึมผ่านรอยต่อคอนกรีต เพื่อวัตถุประสงค์ต่างดังนี้

 • เป็นตัวกันน้ำซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีตอาคาร – อาคารที่มีห้องใต้ดินการป้องกันน้ำซึมย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการก่อสร้าง จุดที่น้ำจะซึมได้ก็คือ รอยต่อของเนื้อคอนกรีตระหว่างพื้นกับกำแพงพื้นกับคาน  กำแพงกับคานและแนวต่อของคอนกรีต การป้องกันด้วย พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป ระหว่างรอยต่อคอนกรีต จึงเป็นสิ่งสำคัญ
 • เชื่อมรอยต่อของคอนกรีตไม่ให้ร้าว – รอยร้าวของอาคารเป็นปัญหาสำคัญของการคำนวณทางวิศวกรรม  โดยเฉพาะช่วงรอยต่อของคอนกรีต  เช่นรอยต่อของพื้นกับคานที่เป็นจุดขยายตัวในการรับน้ำหนักที่ต่างกันหรือรอยต่อกำแพงของอาคารทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทรงกลมหรือเหลี่ยม การป้องกันกระทำได้โดยการเสริม พี.วี.ซี.วอเตอร์สต๊อป ตามรอยต่อดังกล่าก
 • เชื่อมรอยต่อถนนคอนกรีต – พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป จะช่วยรับแนวอัดขยายของคอนกรีตตลอดจนรับน้ำหนักที่จุดของรอยต่อคอนกรีตได้เป็นอย่างดี ประสานแนวต่อคอนกรีตที่ต้องหล่อในเวลาต่างกัน  ในบางกรณีที่ต้องหล่อคอนกรีตจำนวนมากๆ  แต่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในวันเดียวกันได้จะต้องมีการหล่อเพิ่มเติมในวันรุ่งขึ้นหรือทิ้งระยะห่างกันหลายวัน ระหว่างรอยต่อคอนกรีตจะเป็นจุดเปราะของแผ่นเนื้อคอนกรีต 

พี.วี.ซี. วอเตอร์สต๊อป แบ่งรูปลักษณะการใช้งานเป็น 2 แบบ

 • แบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย (Construction joint) 
 • แบบมีรูตรงกลาง แบบนี้จะมีรูกลางซึ่งสามารถยึดขยายออกไปได้อีก โดยไม่ทำให้ฉีกขาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)

ขนาดความกว้างที่เลือกใช้

ความกว้างของวอเตอร์สต๊อปที่จะเลือกใช้ควรดูจากความหนาของคอนกรีตที่จะเท  โดยกำหนดไว้ว่าความกว้างของวอเตอร์สต๊อปต้องไม่กว้างกว่าความหนาของคอนกรีต และต้องไม่น้อยกว่า  70%  ของคอนกรีตที่จะเท

การติดตั้ง 

ติดตั้งโดยให้จุดกึ่งกลางความกว้างของแผ่นอยู่ที่จุดรอยต่อระหว่างแผ่น คอนกรีตพอดี และตัวแผ่น PVC WATERSTOP จะต้องอยู่ที่กึ่งกลางของความหนาของคอนกรีตเช่นเดียวกัน เพื่อให้แผ่น PVC WATERSTOP อยู่ในตำแหน่งที่กำหนด ไม่เคลื่อนตัว และไม่งอตัว ในขณะที่เทคอนกรีตควรยึด PVC WATERSTOP โดยใช้ลวดเหล็กเจาะยึดที่ขอบแผ่นเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยผูกปลายลวดอีกด้านผูกยึดติดกับเหล็กเสริมหรืออย่างอื่น เพื่อให้ PVC WATERSTOP อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

 

การเชื่อมต่อ

PVC สามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายโดยใช้ความร้อนละลายยาง PVC หากมีเครื่องมือในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะ ก็จะยิ่งสะดวกและได้รอยต่อที่มีความแข็งแรงแต่ถ้าไม่มีเครื่องก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆดังนี้

 

 1. ตัดปลาย PVC WATERSTOP ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันให้เรียบตรง วางให้ชิดกันและต่อกันได้สนิทโดยไม่มีช่องว่างหรือมีก็น้อยมาก จัดตำแหน่ง PVC WATERSTOP ให้อยู่ตำแหน่งที่ต้องการ
 2. ใช้แผ่นโลหะที่กว้างกว่าส่วนหนาที่สุดของแผ่น PVC WATERSTOP ตามสมควร แผ่นโลหะควรหนาพอที่จะไม่บิดโค้งโดยง่ายเมื่อถูกความร้อน และควรมีด้ามจับที่กันความร้อน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แผ่นโลหะนี้อาจเป็นใบมีด

ข้อมูลทางเทคนิค

 • วัสดุ : Hi Grade Synthetic Thermoplastic Polymerized Vinyl Chloride
 • สี : Black
 • ขนาดบรรจุ : 25 เมตรต่อ ม้วน

water proof

related products