Portfolio

เป็นน้ำยาประเภท POLYMER ช่วยให้คอนกรีตเกิดการประสานตัวได้ดี มีคุณสมบัติคงที่เมื่อผสมอยู่ในเนื้อปูน ทำให้เกิดผลึก POLYMER ภายในเนื้อปูน ช่วยให้

ซีเมนต์เกราท์มีกำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 700-800 ksc. ตามผลทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM   และสินค้าไม่มีส่วนผสมของผงโลหะ และไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์