น้ำยาประสานคอนกรีต CP-BOND

น้ำยาประสานคอนกรีต CP-BOND

เป็นน้ำยาประเภท POLYMER ช่วยให้คอนกรีตเกิดการประสานตัวได้ดี มีคุณสมบัติคงที่เมื่อผสมอยู่ในเนื้อปูน ทำให้เกิดผลึก POLYMER ภายในเนื้อปูน ช่วยให้

เพิ่มกำลังอัดได้มากขึ้น

คุณประโยชน์
– เพิ่มการยึดเกาะให้กับปูน
– สามารถทำให้ลดน้ำในปูนเพื่อเพิ่มความทนทาน และความแข็งแรง โดยไม่ทำให้การใช้งานยากขึ้น
– มีคุณสมบัติทำให้ปูนทึบน้ำ ใช้ในงานกันซึมได้ดี
– ลดการหดตัว และการแตกร้าวที่ผิวในปูนฉาบซ่อมเทพื้น
– ไม่เป็นพิษต่อน้ำดื่ม
– ประสานปูนเก่ากับปูนใหม่ได้ดี

การเตรียมพื้นผิว
– ในทุกกรณี พื้นผิวจะต้องสะอาดปราศจากคราบมัน และสิ่งสกปรกและควรมีลักษณะหยาบ
– การทำงานควรพรมน้ำให้ผิวอิ่มตัว แต่ไม่มีน้ำเป็นแอ่งก่อน การใช้งานติดตั้ง

การใช้งาน
– น้ำยาประสานคอนกรีต CP-BOND ใช้สำหรับประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ ใช้ติดกระเบื้องเซรามิค หินอ่อน หรือใช้ผสมใน
ปูนทรายเพื่อปรับแต่งผิวคอนกรีต ซ่อมรอยแตกร้าวของผนังบ้าน

– อาคาร ฉาบพื้นคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ รวมทั้งกันซึมให้แรงยึดเกาะสูงลดการแตกร้าวเพิ่มความแข็งแรงคงทน
และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี

การเก็บรักษา
เก็บได้นาน 1 ปี ในภาชนะเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้ที่มีแดดจัดขนาดบรรจุ