CP-GROUT

CP-GROUT

ซีเมนต์เกราท์มีกำลังรับแรงอัดได้สูงถึง 700-800 ksc. ตามผลทดสอบตามมาตรฐานของ ASTM   และสินค้าไม่มีส่วนผสมของผงโลหะ และไม่มีส่วนผสมของแคลเซียมคลอไรด์

คุณสมบัติหลักๆของวัสดุชนิดนี้คือ เป็นปูนทรายผสมเสร็จ ไม่หดตัวเมื่อแข็งตัว มีความเหลวทำให้ทำงานง่าย ปราศจากคลอรีนที่มีผลต่อการกัดกร่อน มีการคงสภาพรูปทรงที่ดี ไม่เกิดการเยิ้ม ไม่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดสนิม เป็นซีเมนต์สำหรับการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต การเทฐานรากของคอนกรีต การฝังหรือยึดชิ้นส่วนต่างๆ หรือบริเวณพื้นที่ที่ต้องการกำลังสูงมากๆ (Non-Shrink)

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ซีเมนต์เกราท์
ในการเทคอนกรีต หากควบคุมไม่ดีอาจเกิดโพรง หรือน้ำปูนไหลออกจากแบบ ทำให้เกิดรูพรุน คล้าย “รังผึ้ง” ขึ้นได้ ซึ่งทำให้ความแข็งแรงของโครงสร้างลดลงจนอาจส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้ การแก้ไขซ่อมแซมทำได้โดยการเทปูนชนิดไม่หดตัว (Non-Shrink Grout) เพื่อเสริมรูโพรงขนาดใหญ่ให้เต็ม ในกรณีที่รูโพรงมีขนาดเล็กจนน้ำปูนซีเมนต์ Non-Shrink Grout ไม่สามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปถึง อาจต้องใช้วิธีการซ่อมแซมด้วยวิธีฉีดอีพ็อกซี่ หรือ ซีเมนต์ชนิดละเอียดพิเศษเพื่อให้แทรกซึมไปอุดรูพรุนให้ทั่วโครงสร้าง คอนกรีตอาจแตกร้าวเนื่องจากสาเหตุการหดตัวหรือโครงสร้างไม่สามารถรับแรงได้ ในกรณีที่ปัญหาเกิดจากโครงสร้างจะต้องมีการแก้ไขปัญหาก่อน จึงทำการซ่อมแซมรอยร้าว รอยร้าวในเนื้อคอนกรีตซ่อมด้วยวิธีฉีดประสานรอยร้าวด้วยอีพ็อกซี่ ซึ่งหลังจากซ่อมแซมด้วยวิธีนี้แล้ว คอนกรีตที่แตกร้าวจะประสานเป็นเนื้อเดียวกัน และมีความแข็งแรงเสมือนคอนกรีตเดิม ไม่มีรอยร้าว